Zmiany w CIT 2021

Wraz z 1 stycznia 2021 roku wprowadzono wiele regulacji i zmian w podatku od osób prawnych-CIT. Czy wprowadzone modyfikacje działają na korzyść przedsiębiorców?

Spośród zmian w podatku CIT, które obowiązywać od 2021 roku wymienić można:

  1. Zwiększenie limitu przychodów uprawniającego do stosowania obniżonej stawki 9% podatku CIT. Zmiana korzystna dla podatników.
  2. Opodatkowanie podatkiem CIT spółek komandytowych i części spółek jawnych. Zmiana niekorzystna dla podatników prowadzących tego rodzaju spółki.
  3. Wydłużenie czasu obowiązywania rozwiązań podatkowych wprowadzonych przez tarcze antykryzysowe. Zmiana korzystna dla przedsiębiorców.
  4. Ulga na robotyzację. Zmiana korzystna dla podatników.
  5. Wprowadzenie do Polski “estońskiego CIT-u” Zmiana korzystna dla spółek kapitałowych.
  6. Nowe regulacje dotyczące spółki nieruchomościowej. Zmiana korzystna dla przedsiębiorców.

Nowy rok 2021 obfitował w zmiany dotyczące podatku CIT. Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzono nowe obowiązki, które z pewnością wpłyną na funkcjonowanie i budżet tych firm. Pozostałe zmiany podatkowe są ukłonem w stronę przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z nowych ulg podatkowych czy uproszczonej formy opodatkowania.