Zatrudnienie pracownika do pracy zdalnej

Aktualna sytuacja w kraju sprawia, że coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie pracowników w formie zdalnej. Nowe regulacje prawne wprowadziły uproszczone zasady kierowania pracowników do pracy zdalnej oraz ustanowiły, że praca wykonywana przez pracownika nie musi być wykonywana w siedzibie pracodawcy, ani w prowadzonym przez niego zakładzie, oddziale.

Warto zaznaczyć, że przy zatrudnieniu pracownika pracodawca zobowiązany jest do poinformowania o miejscu oraz formie wykonywania pracy.

Jaka umowa?
W przypadku pracy zdalnej najczęściej wykorzystywana jest umowa zlecenia, umowa o dzieło lub umowa licencji. Spowodowane jest to brakiem możliwości sprawowania pełnej kontroli nad wykonywaną pracą.

Warto zwrócić uwagę jednak na fakt, że pracodawca ma możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Ten sposób zatrudnienia również umożliwia wykonywanie obowiązków w formie zdalnej.

Dodatkowymi obowiązkami pracodawców jest:
– zorganizowanie pracownikowi stanowiska pracy;
– ubezpieczenia sprzętu przekazane pracownikowi;
– pokrycia kosztów związanych z instalacją, eksploatacją sprzętu;
– zapewnienia pracownikowi niezbędnej pomocy technicznej.