Zalety prowadzenia pełnej księgowości

Spółki kapitałowe, komandytowe, komandytowo-akcyjne, osoby prawne oraz inne przedsiębiorstwa, których przychody netto w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 1,2 mln euro są zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych czyli do tzw. pełnej księgowości.

Z tą formą księgową związanych jest znacznie więcej obowiązków do wykonania i spełnienie rygorystycznych wymogów wynikających z ustały, jednak niesie ona za sobą wiele korzyści.

Zalety pełnej księgowości:

  • możliwość dokładnej kontroli i analizy wydatków, kosztów i źródeł przychodów przedsiębiorstwa,
  • posiadanie szczegółowych informacji na temat każdej operacji, jaka miała miejsce w firmie,
  • uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej firmy i zachodzących zmian, dzięki dokładnej wycenie majątku,
  • pozwala na łatwiejsze planowanie przyszłych inwestycji w celu uzyskania wyższych zysków,
  • pozwala na zastosowanie polityki rachunkowości dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa,
  • możliwość łatwego dokonywania kontroli stanu majątku i finansów przedsiębiorstwa przez organy kontrolne.