Umowy zlecenie – zmiany 2023

Umowy zlecenie – zmiany 2023 co wprowadzą? Czy warto wybierać umowę zlecenie?

Ostatnio znów coraz głośniej mówi się o planowanych zmianach w zakresie umów zleceń. Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw planowane jest ozusowanie umów zleceń oraz umów o dzieło.
Celem wdrażanych rozwiązań jest większa ochrona pracowników oraz:
➾ uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych
➾ uszczelnienie zasad podlegania ubezpieczeniom
➾ zwiększenie ochrony ubezpieczeniowej
➾ podwyższenie świadczeń długoterminowych
➾ zwiększenia bezpieczeństwa na rynku pracy

Obecnie z umów zlecenie pracodawcy korzystają bardzo chętnie. Pozwala to ograniczyć koszty zatrudnienia pracownika.

W roku 2022 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosi 19,70 zł brutto za godzinę.

Umowa zlecenie opiera się na dużej elastyczności:
➾ zleceniodawca nie jest uzależniony od zleceniodawcy
➾ zlecenie może być wykonane przez osobę trzecią
wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc