Prowadzenie księgowości firmy w sposób elektroniczny

W dzisiejszych czasach, wraz z rozwojem technologicznym, wiele firm decyduje się na prowadzenie swojej księgowości w sposób elektroniczny. Elektroniczne rozwiązania umożliwiają automatyzację procesów, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy. W tym artykule omówimy zalety prowadzenia księgowości firmy w sposób elektroniczny oraz przedstawimy najpopularniejsze narzędzia do tego celu.

Prowadzenie księgowości online – jakie korzyści posiada?

Przede wszystkim, prowadzenie księgowości firmy w sposób elektroniczny pozwala na łatwiejsze i szybsze wprowadzanie danych finansowych do systemu. Oprogramowanie księgowe pozwala na automatyzację wielu procesów, takich jak tworzenie faktur, wyliczanie podatków i składek, a także generowanie raportów finansowych. To wszystko pozwala na oszczędność czasu i uniknięcie błędów, które mogą być kosztowne dla firmy.

Ponadto, elektroniczne rozwiązania księgowe pozwalają na bezpieczne przechowywanie dokumentów finansowych. Wszystkie dokumenty są przechowywane w chmurze, co oznacza, że nie ma potrzeby fizycznego przechowywania dokumentów papierowych. Dzięki temu, że dokumenty są przechowywane w chmurze, można mieć do nich dostęp z każdego miejsca na świecie, co jest szczególnie ważne dla firm z oddziałami w różnych krajach.

Przeczytaj również: Poznaj ofertę biura w zakresie rejestracji spółki

 

Jak prowadzić księgowość elektronicznie?

Jednym z najpopularniejszych narzędzi do prowadzenia księgowości w sposób elektroniczny jest program księgowy. Programy księgowe oferują wiele funkcji, które pomagają w prowadzeniu księgowości firmy. Mogą one automatyzować wiele procesów, takich jak tworzenie faktur, wyliczanie podatków i składek, a także generowanie raportów finansowych. Dzięki temu, że programy księgowe są w pełni zintegrowane z systemem bankowym, można łatwo kontrolować przepływ pieniędzy i wykonywać transakcje finansowe.

Kolejnym narzędziem do prowadzenia księgowości firmy w sposób elektroniczny jest aplikacja mobilna. Aplikacje mobilne pozwalają na łatwe przesyłanie dokumentów finansowych, takich jak faktury, a także na monitorowanie stanu konta bankowego. Aplikacje mobilne są szczególnie przydatne dla osób, które często podróżują i potrzebują szybkiego dostępu do danych finansowych.

Podsumowując, prowadzenie księgowości firmy w sposób elektroniczny ma wiele zalet. Elektroniczne rozwiązania pozwalają na automatyzację wielu procesów, co pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.

Kilka słów o podatku inflacyjnym

Na wstępie tego artykułu warto zaznaczyć, że przepisy prawne nie regulują jasno pojęcia “podatek inflacyjny”. Jednak wiele osób uważa, że tak duży wzrost cen powinniśmy określać mianem podatku, ukrytego podatku.

Inflacja – czym sie charakteryzuje?

Inflacja stanowi wzrost cen w gospodarce przy równoczesnym spadku siły nabywczej pieniądza.

Inflację mierzymy przy zastosowaniu pojęcia stopu inflacyjnej, czyli rocznej zmiany procentowego ogólnego wskaźnika cen.

Przeczytaj również: Zakup na raty a ewidencja księgowa

Inflacja przyczny:

 • nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny lub kreację w bankach komercyjnych
 • niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), który prowadzi do ograniczenia zagregowanej podaży
 • wzrost zagregowanego popytu w gospodarce
 • niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy)
 • przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo)
 • wadliwa struktura gospodarki
  import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen)

Źródło: wikipedia

Podatek inflacyjny

Zwiększenie ilości pieniądza skutkuje wydawaniem pieniędzy przez rząd przy wykorzystaniu niższych cen, przekazywaniu zasiłków i dopłat – rynek nie zdążył zareagować na wprowadzone zmiany w ilości pieniędzy więc siła nabywcza pieniądza jest wysoka.

Po czasie ceny zaczną rosnąć.

Po określonym czasie pieniądze społeczeństwa tracą na wartości – za więcej kupujemy mniej.

W ostatnim momencie dokonywana jest podwyżka wynagrodzeń.

Jak ochronić się przed podatkiem inflacyjnym?

 1. Inwestuj m.in. w nieruchomości, metale szlachetne, papiery wartościowe.
 2. W swoich działaniach uwzględniaj wzrost stopy procentowej.
 3. Dokonuj odpowiedniej kalkulcji swoich działań.
 4. Unikaj kontraktów długoterminowych ze stałą ceną sprzedaży.

 

 

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych,  czym jest? Kto podlega rejestracji w CRPA?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych utworzono w celu usystematyzowania o ujednolicenia procedur związanych z wyrobami akcyzowymi. CRPA to ogólnopolska baza podmiotów podlegających opłacaniu podatku akcyzowego (m.in. energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe).

Informacje na temat regulacji podatku akcyzowego znajdizemy w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku oraz rozporządzeniu Ministra Finansów.

Rejestracji do CRPA podlegają osoby chcące przystąpić do pierwszej rejestracji jako podatnik akcyzowy, jak i te, które już jej dokonały. Spowodowane jest to tym, że CRPA zastąpił wcześniejsze rejestry akcyzowe.

Zgłoszenia można dokonać przez Internet.

Rejestracji w CRPA podlegają m.in.:

→ wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą,

→ wykonujący  czynności przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych,

→ dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego,

→ wykorzystujący wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

 


Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Kto musi wprowadzić w firmie terminal płatniczy?

Poznaj ofertę biura w zakresie rejestracji spółki

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc tym, którzy chcą bezpiecznie rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Nie zajmujemy się wyłącznie sprawami księgowymi podmiotów. Oferujemy również przeprowadzenie procedury rejestracji spółki, dopełnienie wszelkich formalności w imieniu klienta.

Usługa “szybka rejestracja spółki” to solidne wsparcie dla osób, które nie chcą samodzielnie przeprowadzać procedury rejestracji firmy.

Obecnie spółki można zakładać wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne systemy do rejestracji spółki:

 • S24 – szybka rejestracja, ale konieczność skorzystania z gotowego wzorca umowy
 • PRS – rejestracja umożliwiająca opracowanie umowy w formie aktu notarialnego

Rejestracja spółki online – dlaczego warto?

 • ograniczenie kosztów do minimum
 • szybka rejestracja firmy
 • możliwość dopełnienia formalności bez wychodzenia z domu
 • oszczędność czasu
 • bezpieczeństwo informacji
 • automatyczna procedura założenia firmy

 

Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki online obliguje do posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – narzędzi pozwalających potwierdzić tożsamość na dokumentach elektronicznych.

spolka-zoo-zalety

Poznaj ofertę biura w zakresie rejestracji spółki:

 • Doradztwo (wybór formy prawnej, wybór PKD, wysokość kapitału itp.)
 • Sporządzenie umowy spółki z o.o. lub założenie konta w systemie do rejestracji online i przygotowanie umowy na bazie wzorca
 • Rejestracja spółki w KRS
 • Rejestracja spółki w US
 • Rejestracja do ZUS
 • Rejestracja w GUS

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.