Skutki wprowadzenia podatku handlowego

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzono podatek od sprzedaży detalicznej, inaczej podatek handlowy. Czy nowy obowiązek podatników będzie miał wpływ na wzrost cen?

Wprowadzony podatek handlowy obejmie sprzedawców detalicznych (sklepy o największych obrotach), z których uważa się osoby fizyczne, osoby prawne, spółki cywilne, czy jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.
Podatek od sprzedaży detalicznej pobierany jest co miesiąc, a jego wysokość ustalana na podstawie wielkości obrotu zaewidencjonowanego za pomocą kas rejestrujących.
Stawki podatku to:

  • 0,8% do przychodów miesięcznych nieprzekraczających 187 mln zł
  • 1,4% od nadwyżki przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Eksperci przekonują, że wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej nie będzie miało bezpośredniego wpływu na wzrost cen w dużych sklepach. Celem podatku handlowego jest zwrócenie uwagi na mniejszych przedsiębiorców i pobudzenie konkurencji rynkowej.
Podatek handlowy obejmie wszystkich sprzedawców detalicznych prowadzących działalność na terytorium RP, niezależnie od tego czy to podmioty z kapitałem polskim czy zagranicznym.