Ryczałt 2022

Zgodnie z nowelizacją przepisów o Nowym Ładzie zmieniły się zasady naliczania stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych. Jakie stawki ryczałtu będą obowiązywać od 2022 roku?

Stawki ryczałtu 2022:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia – dla przychodów rocznych do 60 000 zł
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku rocznych przychodów do 300 000 zł
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia – dotyczy przychodów rocznych przekraczających 300 000 zł.

Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, że pojawił się nowy zapis uniemożliwiający odliczenie odprowadzanej składki zdrowotnej od podatku.

Niższe stawki dla:

  • informatyków, programistów oraz pozostałych zawodów z branży IT np. związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania czy wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego – obniżenie z 15% do 12%
  • usług inżynieryjnych, architektonicznych, projektowania, badań oraz analiz technicznych – zmiana do 14%
  • lekarzy, stomatologów, dentystów, pielęgniarek i położnych – spadek stawki do 14%
  • działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedaży napojów, których zawartość alkoholu przekracza 1,5%), usług w zakresie handlu czy produkcji zwierzęcej – 3%

Szczegółowy wykaz w art. 12 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto również zaznaczyć, że od 2022 roku definicja wolnego zawodu nie obejmuje już grupy: lekarzy, techników dentystycznych, stomatologów, weterynarzy, pielęgniarek, położnych, felczerów, fizjoterapeutów, psychologów, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych czy nauczycieli udzielających lekcji na godziny.