Rozliczenie PIT-39

Rozliczenie PIT-39 to deklaracja wykorzystywana przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych. Jakie informacje powinna zawierać? W jaki sposób prawidłowo rozliczyć podatek?

PIT-39 to formularz zeznania rocznego, do którego złożenia zobowiązani są podatnicy, którzy w danym roku podatkowym uzyskali przychód wymieniony w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c ustawy o PIT, a mianowicie z odpłatnego zbycia:
– nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
– spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
– prawa wieczystego użytkowania gruntów,
jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane, nie minęło 5 lat.

PIT-39 należy złożyć od 15 lutego do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, w którym nastąpiła sprzedaż.

Deklaracja może zostać złożona elektronicznie lub we właściwym urzędzie skarbowym, który ustala się:

– według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego,
– według ostatniego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, jeżeli podatnik przed zakończeniem roku podatkowego zamieszkał za granicą.