Restrukturyzacja – definicja

Restrukturyzacja to nic innego, jak wprowadzenie gwałtownych zmian w aktywach, pasywach oraz organizacji przedsiębiorstwa. Celem tego działania będzie tworzenie przesłanek dotyczących wzrostu wartości danego przedsiębiorstwa. Często restrukturyzacja jest porównywana do transformacji.

WAŻNE!
W Polsce wszelkiego rodzaju postępowania restrukturyzacyjne zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku.

Wewnętrznymi przyczynami przeprowadzenia restrukturyzacji są:
– generowanie zbyt wysokich kosztów działalności,
– prowadzenie zbyt energochłonnej produkcji,
– prowadzenie zbyt materiałochłonnej produkcji,
– tworzenie produktów o zbyt niskiej jakości.

Z kolei przyczynami zewnętrznymi może okazać się:
– wzrost konkurencyjności,
– zmiana polityki gospodarczej.

Spośród rodzajów restrukturyzacji możemy wymienić:
– RESTRUKTURYZACJA KREATYWNA
Kreowane są pewne zmiany w czasie, a więc wprowadza się określone zmiany w prowadzone przedsiębiorstwo, których efekt widoczny będzie dopiero po jakimś czasie. Otóż przedsiębiorstwo chcąc wprowadzić na rynek swój nowy produkt, w pierwszej kolejności musi go wykreować.

– RESTRUKTURYZACJA ANTYCYPACYJNA
Jej główną podstawą jest benchmarking. W praktyce – przedsiębiorstwa bardzo często dokonują porównania się z innymi przedsiębiorstwami, aby zdobyć informacje niezbędne do zajęcia rynku i stania się jego liderem. Ten typ restrukturyzacji wiążę się z organizacją pracy, zatrudnienia, wyników finansowych, a także wskazań marketingowych.

– RESTRUKTURYZACJA DOSTOSOWAWCZA
Jej charakter w pewnym sensie można określić jako naprawczy. Najczęściej wprowadza się ją wówczas, kiedy przedsiębiorstwo zaczyna osiągać malejące zyski. Wówczas podjęcie kroków odnośnie zrestrukturyzowania działalności wiążę się z natychmiastową zmianą działalności, a także stabilizacją działań przedsiębiorstwa.

– RESTRUKTURYZACJA NAPRAWCZA
Jej głównym założeniem jest wprowadzenie zmian mających na celu ustabilizowanie przedsiębiorstwa, jak również osiągnięcie dodatniego bilansu. Nie bez powodu ten rodzaj restrukturyzacji w praktyce okazuje się najtrudniejszym do przeprowadzenia.