Raport kasowy

Raport kasowy to zbiór informacji na temat stanu gotówki znajdującego się w kasie. Zawiera uporządkowane, ponumerowane faktury oraz rachunki dokumentujące płatność. W jaki sposób go odpowiednio sporządzić?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie wszystkie firmy zobowiązane są do sporządzenia raportu kasowego. Ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach samodzielnie regulujących zobowiązania gotówką oraz tych, którzy przyjmują wpłaty od swoich klientów.

Sporządzenie raportu kasowego powinno odbyć się co najmniej raz w miesiącu.

Raport kasowy powinien zawierać:

  • dane firmy
  • numer raportu
  • określenie czasu, którego dotyczy raport
  • numer konta przeciwstawnego,
  • informacje o obrotach kasy (poprzednim i obecnym),
  • informację o KP i KW,
  • dokumenty potwierdzające przepływ środków finansowych,
  • podpis osoby sporządzającej raport.

Raport powinien zostać zatwierdzony przez kierownika jednostki.