Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC stanowi podatek, który należy odprowadzić od określonych czynności, do których należą:
A. Umowa:
– spółki,
– pożyczki,
– dożywocia,
– sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych,
– darowizny, której przedmiotem są długi i zobowiązania darczyńcy,
– depozytu nieprawidłowego,
– o udział w spadku,
– o zniesienie współwłasności,

i wszystkie zmiany wprowadzane w treści powyższych umów, jeśli ich skutkiem jest podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem PCC, np. podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o..

B. Ustanowienie:
– hipoteki,
– odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.

W celu uiszczenia opłaty w ramach podatku od czynności cywilnoprawnych należy złożyć deklarację – PCC-3 oraz obliczyć wysokość podatku i wpłacić środki nie później niż przed upływem 14 dni od powstania obowiązku. Najczęściej momentem tym jest zawarcie umowy, chwila uprawomocnienia się orzeczenia sądu czy podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki.

Podstawa opodatkowania zmienia się w zależności od tego co stanowi przedmiot zawartej umowy. Podobnie sprawa wygląda w związku z wysokością stawki podatku, która może wynosić od 1% do aż 20%.