Pełna księgowość pozwala kontrolować sytuację finansową spółki

Wielu przedsiębiorców obawia się pełnej księgowości i decyduje się powierzyć ewidencje specjalistom biur rachunkowych lub księgowym. Dlaczego? Ten sposób ewidencji księgowej zobowiązuje do szczegółowej oraz rzetelnej ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę. Warto wspomnieć również o obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego, które obrazuje sytuację finansową podmiotu zarówno przedsiębiorcy jak również organom podatkowym lub kontrahentom (po złożeniu w KRS staje się publiczny dla odbiorców zewnętrznych).

Pełna księgowość pozwala kontrolować sytuację finansową spółki, ponieważ poprawna ewidencja księgowo-podatkowa przedstawia rzeczywisty obraz finansów firmy. W księgach rachunkowych należy ewidencjonować każdą transakcje odzwierciedlającą zdarzenie gospodarcze.

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone:

  • rzetelnie
  • szczegółowo
  • merytorycznie
  • chronologicznie

 

Odpowiednio prowadzona księgowość w formie ksiąg rachunkowych pozwala kontrolować sytuację finansową spółki oraz podejmować korzystne dla firmy decyzje ograniczając ryzyko problemów finansowych do minimum.