Prowadzenie pełnej księgowości online

  • Prowadzenie dzienników księgowych.
  • Prowadzenie kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych.
  • Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych.
  • Prowadzenie ewidencji VAT.
  • Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych.
  • Sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ ONLINE

korzyści nawiązania współpracy z nami.

Własna firma bez ZUS? - wybierz spółkę z o.o. i pełną księgowość online!

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o.?

POTECJALNE OSZCZĘDNOŚCI WYBIERAJĄC SPÓŁKĘ Z O.O.

OBSŁUGIWANE PODMIOTY

wszystkie formy prawne

Obsługujemy nie tylko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ale również proste spółki akcyjne, spółki komandytowe, jednoosobowe działalności gospodarcze, fundacje i wszystkie pozostałe formy prawne prowadzenia działalności.