Nowe zasady wykupu z leasingu od 2022 r.

W związku z wprowadzeniem przepisów w zakresie Nowego Ładu od 2022 roku zmieni się również sposób wykupu leasingu. Na jakich zasadach będzie działać ta procedura? Na co powinni przygotować się leasingobiorcy?

Do końca tego roku istnieje możliwość wykupu leasingu do majątku prywatnego lub firmowego. Nie ma przepisu zobowiązującego do zaliczania wykupionego przedmiotu do majątku firmy i wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Obecnie (przed wprowadzaniem nowych przepisów) przedmiot wykupiony do majątku prywatnego po 6 miesiącach (licząc po miesiącu, w którym dokonano wykupu) może zostać sprzedany bez zapłaty podatku (PIT oraz VAT).

Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 2022 roku wykup z leasingu operacyjnego będzie możliwy do majątku prywatnego wraz z dodatkowymi skutkami podatkowymi. O czym mowa?

Od stycznia 2022 roku sprzedaż przedmiotów wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, używanych dotychczas w ramach leasingu, będzie powiększać przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (tak jak w przypadku ŚT).

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku przy sprzedaży wykupionego przedmiotu bez względu na decyzje o tym, czy wprowadzi go do ewidencji środków trwałych czy nie.

Nowe przepisy dotyczą umów zawartych przed 31 grudnia 2021 r. i wszystkich przedmiotów wykupionych do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r.