Nieprawidłowości w rozliczeniu PIT

Deklaracja PIT jest dokumentem, który składa się w celu dokonania rozliczeń przychodów za pracę lub z tytułu prowadzonej działalności. Po dokonaniu rozliczenia należy złożyć deklarację do Urzędu Skarbowego w formie tradycyjnej (w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania) lub w formie elektronicznej. Wiele osób decyduje się na samodzielne rozliczenie podatków. Co grozi za nieprawidłowe informacje przedstawione w deklaracji PIT?

Nieprawidłowości w PIT – jakie najczęściej występują?

  • błędy formalne
  • błędy rachunkowe
  • błędy w danych adresowych, danych osobowych podatnika
  • błędny numer PESEL
  • brak podpisu
  • nieodliczenie składek ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego

W przypadku powyższych błędów najczęściej prgan podatkowy wzywa do dokonania korekty deklaracji podatkowej.

Warto zaznaczyć, że do poważnych nieprawidłowości mających poważne skutki prawne zaliczamy celowe wprowadzenie w błąd organy podatkowe. W takiej sytuacji na podatnika spada odpowiedzialność podatkowa, gdyż on jest zobowiązany do wypełnienia świadczenia podatkowego.

Podatnik może otrzymać mandat karny w wysokości obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za dany rok.