Mały ZUS 2022 – do 31 stycznia

Z ulgi „mały ZUS” mogą skorzystać przedsiębiorcy po spełnieniu określonych warunków. O jakich wymaganiach mowa? Do kiedy należy złożyć wniosek?

Terminy składania wniosków:

do 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy chcą dopiero w tym roku zacząć korzystać z tej ulgi

do 20 lutego przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus i chcą nadal z niego korzystać w 2022 roku

Dlaczego warto skorzystać z ulgi Mały ZUS?

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne (z wyłączeniem składki zdrowotnej).

Dla kogo?

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. (w przypadku niższego okresu prowadzenia działalności limit obliczany jest proporcjonalnie).

Warto zaznaczyć, że z Małego ZUS można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy.