Limit pełnej księgowości w 2022 roku

Prowadzenie pełnej księgowości pozwala uzyskać rzeczywisty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że ten system ewidencji księgowej umożliwia sprawne i bezpieczne zarządzanie podmiotem oraz podejmowanie korzystnych decyzji nie wpływających niekorzystnie na sytuację finansową podmiotu.

W księgach rachunkowych należy ewidencjonować każdą złotówkę przepływającą przez firmę.

Oprócz podmiotów, które odgórnie zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości (np. spółki handlowe) wyróżniamy również te, które muszą przejść na księgi rachunkowe po przekroczeniu określonej kwoty przychodów.

Ile wyniesie limit pełnej księgowości w 2022 roku?
W roku 2022 księgi rachunkowe będą obligatoryjne w przypadku przekroczenia kwoty 9 188 200 zł. W porównaniu do 2021 roku różnica wynosi 157 600 zł, co może oznaczać spadek liczby podmiotów prowadzących księgowość pełną.