Kwota wolna od podatku

Nowy Polski Ład wprowadził duże zamieszanie wśród osób prowadzących firmy, niezależnie od formy prawnej. Jedną z istotnych zmian jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi kwota wolna od podatku w 2022 roku? Kto skorzysta na wprowadzanych zmianach podatkowych?

Kwotą wolną od podatku określamy wartość, od której nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych. Podstawą jej obliczenia jest dochód podatnika, czyli przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania.

W 2022 roku kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł (kwota zmniejszająca podatek 5100 zł rocznie).

Z kwoty wolnej od podatku skorzystają wszyscy podatnicy niezależnie od wysokości przychodów (warunkiem jest opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych wg skali podatkowej).

Kwota wolna od podatku – kto zyska?

  • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z minimalnym wynagrodzeniem
  • emeryci, których emerytura nie przekracza 2500 zł