Kto od lipca 2021 musi mieć kasę fiskalną online?

Od lipca 2021 obowiązuje nowy, poszerzony katalog podmiotów zobowiązanych do korzystania z kasy fiskalnej online. Są one wprowadzane stopniowo, jednak docelowo do 2023 roku mają całkowicie zastąpić kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. I tak na przykład od 1 stycznia do wymiany kasy zobowiązane zostały przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej i te zajmujące się sprzedażą węgla, brykietów innych paliw stałych wytwarzanych z węgla. Od 1 lipca kasy online muszą stosować podmioty świadczące usługi:

– budowlane,
– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– prawne,
– w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów,
– związane z poprawą kondycji fizycznej.

Podatnicy dokonujący wymiany kasy mogą ubiegać się o otrzymanie ulgi podatkowej. Przysługuje ona tym podmiotom, które zostały zobowiązane do zakupu kasy online i firmom nieobjętym obowiązkiem, które do tej pory nie używały kas, a teraz zdecydowały że będą prowadziły ewidencję na kasie online. Obecnie istnieje możliwość otrzymania do 90% zwrotu ceny netto (jednak nie więcej niż 700 zł).