Kto musi wprowadzić w firmie terminal płatniczy?

Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami w zakresie Nowego Polskiego Ładu niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia w swojej firmie terminalu płatniczego. Na jakiej podstawie? Kto będzie zobligowany od nowego roku wdrożyć terminal płatniczy?

Zgodnie z „Art. 19a. 1. :

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

Przedsiębiorcy będą musieli umożliwić przedsiębiorcom płatność za pomocą terminalu płatniczego.

Dla osób, które korzystać będą z przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej przewidziano ulgi w podatku dochodowym.

Odliczeniu podlegać będą np.:

-wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego;
-odpisy amortyzacyjne;
-opłata z tytuły najmu terminala;
-opłata systemowa;