Kto musi, a kto może prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych mających miejsce w danej firmie, stanowi obowiązek każdego przedsiębiorcy. Jedni mogą prowadzić uproszczoną księgowości, inni z kolei muszą opracować dokładny i szczegółowy system prowadzenia zapisów dotyczących przychodów, kosztów i podatków w danej jednostce.
Lista podmiotów, które mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, została uwzględniona w przepisach ustawy o rachunkowości. Znalazły się na niej między innymi spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Ponadto pełną księgowość muszą prowadzić także osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne jeśli ich przychód za poprzedni rok przekroczył limit 2 000 000 euro, w przeliczeniu na polską walutę.

Prawo do sporządzania ewidencji przedsiębiorstwa w pełnej formie mają wszyscy. W praktyce jednak tylko nieliczne podmioty, mające możliwość prowadzenie KPiR, dobrowolnie decyduje się na bardziej złożony system księgowy.