Koszty uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu to wydatki, jakie ponosimy w celu wygenerowania zysku, czyli po to aby zarobić więcej. Do kosztów możemy zaliczyć wydatki m.in.:

– utrzymanie biura czy sklepu – czynsz, media, wyposażenie, sprzątanie,
– sprzęt biurowy: komputery, telefony, drukarki,
– wynagrodzenie pracowników,
– biuro rachunkowe/księgowe,
– kursy, szkolenia dla pracowników
– utrzymanie samochodów,
– amortyzację środków trwałych,

W przepisach prawa nie znajdziemy listy kosztów, które możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Znajdziemy jednak katalog tych kosztów, które nie mogą zostać zaliczone. Są nimi m.in.:
– wydatki na reprezentowanie firmy,
– odpisy amortyzacyjne dotyczące samochodu osobowego powyżej 150 tysięcy,
– odsetki wynikające z nieterminowego spłacania zobowiązań budżetowych czy podatkowych.
Koszty uzyskania przychodu mogą skutecznie obniżyć podstawę opodatkowania, a co za tym idzie zmniejszyć wysokość zaliczek na podatek dochodowy.