Kontrole podatkowe w trakcie pandemii

Koronawirus znacząco zmienił prowadzenie oraz kontrolę firm funkcjonujących na rynku. Gospodarka musiała zostać znacząco dostosowana do panujących przepisów. Niestety wielu przedsiębiorców zobowiązanych było do zawieszenia lub zamknięcia prowadzonej działalności. Wielu przedsiębiorców musiało kombinować, aby „przetrwać”. Czy wszystkie stosowane przez nich rozwiązania były zgodne z prawem?

Z powodu trwającej pandemii w 2020 roku liczba przeprowadzanych kontroli podatkowych znacznie zmalała. Warto podkreślić, że w skali całego kraju zanotowano spadek liczby przeprowadzonych kontroli skarbowych o 25% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku trwającej pandemii pracownicy Izb Skarbowych koncentrowali się na kontrolach oraz analizie informacji zamieszczanych z JPK. Wielu urzędników poświęca również uwagę procedurom rozpatrywania wniosków ubiegających się przedsiębiorców o ulgi w spłacie zobowiązań.

Istotnie należy podkreślić, że po zakończeniu się pandemii wiele przedsiębiorstw zostanie poddanych szczegółowej kontroli podatkowej.