Kody grup towarowych GTU

Wprowadzenie nowej struktury pliku JPK z dniem 1 października 2020 roku wniosło do funkcjonowania przedsiębiorstw nowe obowiązki. System, który według planu miał ułatwić podatnikom składanie pliku JPK_VAT posiada także pewne komplikacje.

Jedną ze zmian, która weszła w życie wraz z plikiem JPK V7 było wprowadzenie obowiązkowych kodów GTU. Są to grupy towarów i usług, które stosować należy w fakturach sprzedażowych. Grupy towarów i usług (GTU) wyróżniają przede wszystkim czynności najbardziej narażone na nadużycia podatkowe.

Kody grup towarowych w strukturze JPK V7 oznaczone są symbolem GTU wraz z odpowiednio przyporządkowanymi numerami od 1 do 13. Każdy z kodów odnosi się do odpowiedniego towaru lub usługi. W przypadku, gdy podatnik wystawia fakturę w danym okresie rozliczeniowym, na której widnieje objęty kodem towar lub usługa, ma on obowiązek oznaczenia go odpowiednim kodem GTU. Jeśli nie występuje tego typu sprzedaż, podatnik pole przeznaczone na kod pozostawia puste.

Ważne! Kody grup towarowych przeznaczone są dla faktur. Nie są natomiast stosowane przy księgowaniu raportów okresowych z kasy fiskalnej lub też ewidencji sprzedaży bezrachunkowej czy transakcji, w których obowiązek podatkowy leży po stronie nabywcy. Może się zdarzyć, że podatnik będzie miał wątpliwości co do momentu, w którym należy określić kod GTU. Najlepiej jest go przypisać go w momencie wystawiania faktury sprzedażowej. Nie ma jednak konieczności umieszczania kodu na fakturze, więc można tego dokonać podczas generowania JPK V7.