Kiedy zastosować czynny żal?

Od dnia 1 października 2020 roku JPK_V7 w nowej wersji obowiązuje wszystkich czynnych podatników VAT. Sporządzone pliki należy wysłać na serwery udostępnione przez Ministerstwo Finansów do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji, kiedy dzień ten przypada w weekend, bądź święto, termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień roboczy.

Co w sytuacji jeśli podatnik nie dotrzyma terminu złożenia JPK_V7, bądź pojawi się w nim błąd?

Rozwiązaniem może okazać się tytułowy CZYNNY ŻAL.

Czynny żal jest oświadczeniem, w którym podatnik przyznaje, iż popełnił czyn zabroniony. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa – żadnej karze nie podlega podmiot, który po popełnieniu czynu zabronionego, powiadomił o tym odpowiedni organ zajmujący się wyłapywaniem błędów oraz ściąganiem należności.

Czynny żal znajduje zastosowanie w sytuacjach takich, jak np.:
– nieterminowe złożenie zeznania rocznego, bądź deklaracji okresowej,
– nieuregulowanie, bądź wpłata złej kwoty z tytułu zobowiązania podatkowego,
– ewidencja kosztów podatkowych, których podatnik nie mógł rozliczyć,
– nierzetelne i błędne prowadzenie ksiąg podatkowych,
– wystawienie faktur zawierających błędy,
– stosowanie zwolnień z VAT, bądź obniżonych stawek VAT bez podstawy.

W razie pytań, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami!