Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

Wielu przedsiębiorców cieszy się z tego, że mają możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach należy kontrolować czy nie został przekroczony limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Kiedy pełna księgowość staje się obowiązkiem przedsiębiorcy?

1. Forma prawna działalności została zmieniona
Przedsiębiorcy decydujący się na przekształcenie działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego muszą pamiętać o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Mowa tutaj o takich podmiotach jak:
– spółka z o.o.
– spółka akcyjna
spółka komandytowa
– spółka komandytowo-akcyjna

2. Przekroczono limit przychodów określony w danym roku
Do pełnej księgowości zobowiązani są również przedsiębiorcy, w których firmie został przekroczony limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Limit przychodów obecnie wynosi 2 mln euro i należy go wyliczyć w przeliczeniu na złotówki po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który zacznie obowiązywać pełna księgowość.

Wygodnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest pełna księgowość online, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej. Nawiązanie współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym daje przedsiębiorcom dostęp do informacji umożliwiających bezpieczne zarządzanie podmiotem.