Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe

Przeczytaj również księgowość dla e-biznesu.

Podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenie w roku 2021 skutkowało będzie podniesieniem wysokości kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Kary są bardzo wysokie i sięgają nawet kilkudziesięciu milionów.

Wzrost minimalnej pensji, która w 2021 roku wynosi 2800 zł brutto( 200 zł więcej niż ubiegłym roku) będzie miał duży wpływ na wzrost kar skarbowych, jakie zamierzają nakładać organy podatkowe. Podstawa do wymierzenia kary jest określenie wartości wykonywanego niezgodnie z prawem czynu. Może być to wykrocze4nie lub przestępstwo.
Przestępstwo to czyn zabroniony, za który grozi grzywna w stawkach dziennych lub organicznie, a nawet pozbawienie wolności.
Wykroczenie jest czynem zabronionym, za którego popełnienie grozi grzywna określona kwotowo. Wartość graniczna między wykroczenie a przestępstwem w 2021 roku wynosi 14 000 zł.
Kara za wykroczenie skarbowe w 2021 roku może wynosić od 280 zł do nawet 56 000 zł, przy czym maksymalna granica mandatu karnetów wynosi 5400, natomiast grzywny nałożonej wyrokiem nakazowym 28 000 zł.
Kara za przestępstwo skarbowe na poziomie dziennym wynosi od 93,33 zł do 37,333 zł, przy czym minimalna kwota grzywny będzie stanowiła 933,33 zł, a maksymalna aż 26,88 mln. zł.