Jakie deklaracje ZUS są najważniejsze dla przedsiębiorcy?

Deklaracje ZUS można podzielić na parę różnych kategorii, jednak najważniejsze są dwie: deklaracje zgłoszeniowe i deklaracje rozliczeniowe.
Pierwsze z nich- zgłoszeniowe deklaracje ZUS- jak sama nazwa wskazuje, są to deklaracje, które mają na celu “zgłoszenie” płatnika do pewnych świadczeń:

 • ZUS ZUA– jest to deklaracja składana w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta pełnym ubezpieczeniem społecznym
 • ZUS ZZA– jest to formularz, który jest składany w momencie zgłoszenia pracownika lub siebie do ubezpieczeń, gdy osoba ta jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym
 • ZUS ZIUA– deklaracja stosowana do zmiany danych osoby wcześniej ubezpieczonej
 • ZUS ZCNA– formularz służący do zgłaszania rodziny pracownika lub podatnika do ubezpieczenia zdrowotnego (lub do rezygnacji z niego)
 • ZUS ZWUA– deklaracja składana w wypadku wyrejestrowania z ubezpieczenia społecznego i/lub zdrowotnego

Natomiast deklaracje rozliczeniowe składane są w trakcie prowadzenia działalności. Są to deklaracje, które składają się z głównego formularza (ZUS DRA) i załączników, zwanych imiennymi raportami.

 • ZUS DRA, to jest miesięczna deklaracja rozliczeniowa, w której podatnik ma za zadanie rozliczyć wszystkie składki i świadczenia. Każdy ZUS DRA musi posiadać trzy załączniki: dwa dotyczące wysokości składek i jeden dotyczący ich wyrejestrowania
 • ZUS RCA– raport ze wskazanymi należnymi składkami i wypłaconymi świadczeniami, gdy ubezpieczony podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu
 • ZUS RZA– raport o składkach, gdy ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • ZUS RSA– raport w wypłaconych świadczeniach
 • ZUS RPA– raport o przychodach ubezpieczonego i okresach pracy nauczycielskiej
 • ZUS DRA cz. II- raport składany raz na rok, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników
 • ZUS RCA cz. II- raport, który należy wypełnić zamiast ZUS DRA cz. II, gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników

Deklaracje te należy złożyć w terminie:
do 5. dnia miesiąca- jednostki i zakłady budżetowe
do 10. dnia miesiąca- osoby fizyczne płacące wyłącznie za siebie
do 15. dnia miesiąca- wszyscy pozostali płatnicy

Pozostałe ważne deklaracje:
ZUS ZSWA-informacje dotyczące pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach
ZUS RMUA– informacja dotycząca odprowadzanych za pracownika składek
ZUS IWA– informacja o danych dotyczących ubezpieczenia wypadkowego