Fundusz Pracy

Czym jest Fundusz Pracy? Kto odprowadza składki na Fundusz Pracy? Czy odprowadzanie składek na Fundusz Pracy jest obowiązkowe?

Fundusz Pracy to państwowy fundusz celowy.

Na co przeznaczane są pieniądze pozyskane z Funduszu Pracy?

-zasiłki dla bezrobotnych,
– prace interwencyjne,
– roboty publiczne,
– szkolenie i przekwalifikowanie bezrobotnych,
– rozwój pośrednictwa zawodowego,
– rozwój systemów informatycznych,
– badania rynku pracy,
-pokrywanie kosztów związanych ze specjalizacją i realizacją staży podyplomowych dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz innych związanych.

Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek (1% Fundusz Pracy, 1,45% Fundusz Solidarnościowy).

Składki są w całości pokrywane przez pracodawcę.