Formy prowadzenia księgowości

Pełna czy uproszczona księgowość – dylemat, z którym zmierzyć musi się każda osoba rozpoczynająca swoją działalność. Wbrew pozorom wybór nie jest taki prosty, jak mogłoby się wydawać. Otóż jak się w praktyce okazuje, każde z tych rozwiązań posiada swoje zalety i wady, które należy przeanalizować w odniesieniu do prowadzonej przez siebie działalności.

W skrócie…
Uproszczona księgowość stanowi łatwy sposób obliczania podatku. Z kolei pełna księgowość oprócz owych wyliczeń, ukazuje pełny obraz sytuacji finansowej w firmie. Pierwsza forma informuje nas o dochodach oraz podatku, który należy uregulować. Z kolei druga forma sygnalizuje również o wysokości wypracowanego zysku, jak również o tym, gdzie znajdują się pieniądze firmowe.

Więcej o księgowości uproszczonej
Jest to nic innego, jak zestaw podstawowych danych w zakresie gromadzenia danych finansowych, który został opracowany przez państwo w celu określania zobowiązań podatkowych małych firm. Do głównych funkcji księgowości uproszczonej zaliczamy właśnie naliczanie podatku. Spośród form księgowości uproszczonej możemy wymienić:
– KARTĘ PODATKOWĄ, która jest zarezerwowana dla niewielkiej grupy przedsiębiorców. Polega na płaceniu stałej, odgórnie ustalonej kwoty co miesiąc. Kwota ustalana jest na podstawie ilości mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności, ilości zatrudnianych pracowników, a także rodzaju prowadzonej działalności.

– RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY, który jest określony licznymi limitami, ale polega na płaceniu określonej stawki uzależnionej wyłącznie od przychodów. Jej najważniejszą zaletą jest to, że stawki są znacznie mniejsze niż standardowe stawki podatki, a płatności wynikają z wielkości sprzedaży (bez względu na to czy firma wypracowała zysk, czy nie).

– KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, która jest łatwą i bardzo popularną formą naliczania podatku, która polega na sumowaniu przychodów i kosztów w specjalnej księdze, a także opłacaniu podatku od różnicy. Jeśli działalność nie przynosi zysku, nie ma konieczności płacenia podatku

Najważniejszą zaletą księgowości uproszczonej jest to, iż zasady jej prowadzenia są łatwe, przejrzyste i stosunkowo tanie. Niestety istotną wadą jest to, że prócz wysokości podatku, a także poziomem przychodów – nie daje nam żadnych istotnych informacji.

Więcej o księgowości pełnej
W porównaniu do księgowości uproszczonej, jest to znacznie bardziej rozbudowany, precyzyjny oraz skomplikowany system prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w firmie. Służy do kontroli, analizy, a także generowania informacji odnośnie sytuacji firmowej w danym momencie, bądź na przestrzeni konkretnego okresu czasu.

Pełna księgowość polega na używaniu systemu podwójnego zapisu, co oznacza ewidencjonowanie każdej złotówki, która przepływa przez daną firmę – m.in. wpływy do kasy, uszkodzenie towaru, przelewy bankowe, zaciąganie kredytu, uregulowanie należności za towar, zakup towaru z odroczoną płatnością. Rejestruje się również wszelkie operacje bezgotówkowe, które następnie znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych.

Zasady prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych zostały ściśle określone w ustawach oraz zbiorach zasad, co daje możliwość porównywania firm między sobą, gdyż wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do przestrzegania tych samych reguł.