Ewidencja wyposażenia

Ewidencja wyposażenia od stycznia 2020 roku, przestała być obowiązkiem przedsiębiorców, którzy rozliczali się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Wymóg dotyczył ewidencjonowania przedmiotów, które nie zaliczają się do środków trwałych.

Polega ona na odpisywaniu składników majątku, w celu jak najlepszego zobrazowania statusu finansowego firmy. 

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać tylko te składniki majątku, których długość użytkowania ma wynosić mniej niż jeden rok. Poza tym jego wartość nabycia lub wytworzenia musi przekraczać 1500 zł. Oprócz maszyn, środków transportu, są to także budowle, budynki czy lokale, prawo autorskie, patent- czyli niematerialne i prawne składniki. Ewidencja może być prowadzona na specjalnych drukach akcydensowych, ale z powodu braku wymogu, może to być także zapis odręczny lub elektroniczny. 

Na ewidencji powinny się znaleźć najważniejsze dane dotyczące danego środka trwałego, takie jak data nabycia, numer faktury, nazwa, cena, numer pozycji czy datę likwidacji.