Elektroniczny czynny żal

Czym jest elektroniczny czynny żal? Jednym ze sposobów na uchylenie kary nałożonej przez urząd skarbowy jest złożenie czynnego żalu, który stanowi pewnego rodzaju okazanie skruchy i wyjaśnienie popełnionego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Istotne w tej sytuacji jest przedstawienie konkretnych argumentów wskazujących brak winy podatnika.

Jakie informacje warto zawrzeć w czynnym żalu?
– informacje na temat osoby składającej czynny żal
– adresat
– charakter popełnionego czynu
– okoliczności wystąpienia wykroczenia lub przestępstwa podatkowego
– osoby współwinne popełnionego czynu
– wskazanie czy czyn został przez podatnika naprawiony

Kiedy czynny żal może okazać się nieskuteczny? Sytuacja ma miejsce wtedy, gdy organ ścigania ma jasne dowody na to, że podatnik działał celowo (jest do tego odpowiednia dokumentacja) oraz gdy zostało wszczęte postępowanie zmierzające do ujawnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Elektroniczny czynny żal
Istnieje możliwość złożenia czynnego żalu w sposób elektroniczny. Do składanego pisma należy dołączyć:
– wymagane załączniki
– dane kontaktowe
Pismo powinno zostać opatrzone profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.