Dostęp skarbówki do konta przedsiębiorcy

Stopniowo rozszerzane są uprawnienia fiskusa w zakresie dostępu do rachunków bankowych obywateli, w tym przedsiębiorców. Aktualnie organy podatkowe mają prawo żądania od banków udzielenia informacji na temat rachunku osoby, która posiada status podejrzanego. Już za tydzień zmieni się jednak zapis w ustawie o podatku dochodowym, a urząd skarbowy zyska więcej praw.
Już od 1 lipca 2022 roku bank będzie miał obowiązek przekazania informacji dotyczącej każdej osoby, nie tylko podejrzanej. Z żądaniem będzie mógł wystąpić szerszy zakres podmiotów: Szef KAS, naczelnik urzędu celno – skarbowego, a także naczelnik urzędu skarbowego.

Szef KAS zapewnia, że do wydania prośby o udzielenie informacji konieczna będzie ważna przyczyna i powiązanie z prowadzonym postępowaniem. Rzecznik praw obywatelskich wskazuje jednak brak uzasadnienia w kwestii słuszności proponowanych zmian, a przedsiębiorcy nie kryją oburzenia.