Definicja małego ZUS-u

Mały ZUS – ulga, która oferowana jest przedsiębiorcom, którzy osiągają stosunkowo niskie przychody w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Otóż osoby, które z niej korzystają, mają możliwość opłacania niższych składek ZUS, które liczone są indywidualnie od ustalonej podstawy, która jest uzależniona od wysokości dochodu, jaki został przez przedsiębiorcę w roku poprzednim.

Okres korzystania z tytułowego małego ZUS-u został ograniczony do 36 miesięcy w perspektywie prowadzenia działalności w ciągu 60 miesięcy.

Aby móc skorzystać z małego ZUS-u, konieczne jest, aby podmiot spełniał poniższe warunki:
– w minionym roku prowadził działalność co najmniej przez 60 dni,
– w minionym roku osiągnął przychód, który nie przekroczył progu 120 000 zł,
– nie spełnia warunków które dają możliwość korzystania z preferencji w opłacaniu składek, które naliczane są od 30% minimalnego wynagrodzenia,
– w minionym roku nie łączył zwolnienia z VAT z opłacaniem podatku w formie karty podatkowej,
– nie prowadzi w ramach działalności czynności, które wykonywał na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego, bądź obecnego pracodawcy w bieżącym, bądź poprzednim roku kalendarzowym,
– w minionym roku nie podlegał ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności.