Darowizna środka trwałego

Darowizna środka trwałego to przekazanie jakiegoś środka w formie darowizny dla osoby, która zalicza się do jednej z trzech kategorii podatkowych. Darowizna może nastąpić w trakcie prowadzenia działalności lub po jej zakończeniu.
Według obowiązujących przepisów taki prezent nie sprawia, że przychód darczyńcy się zwiększy, czy że obdarowywany będzie miał w obowiązku zapłacić podatek dochodowy.

Darowizna środka trwałego to przede wszystkim opłata wynikająca z podatku od spadków i darowizn, która szczegółowo przewiduje i rozróżnia na odpowiednie przypadki. W pierwszej grupie podatkowej znajduje się najbliższa rodzina (rodzice, dziadkowie, wnuki), w drugiej dalsza rodzina (siostrzeńcy, kuzyni), a w trzeciej osoby niespokrewnione.

Przekazanie takiej darowizny w formie środka stałego wiąże się z zapłatą odpowiedniego podatku VAT przez osobę obdarowaną. Natomiast w wypadku amortyzacji środka trwałego należy w momencie wydania środka zatrzymać jego amortyzację, a część, która pozostała nie może być naliczona do uzyskania przychodów. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obdarowywanego, środek trwały nie może stanowić kosztu.