Czym jest startup?

Startupem nazywamy nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasową organizację poszukującą odpowiadającego jej modelu biznesowego zapewniającego szybki i bezpieczny rozwój.

Najczęściej w formie startupów prowadzone są podmioty prowadzące działalność w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej.

Charakterystyczne cechy startupów:

  • innowacyjność;
  • skalowalność;
  • krótka historia działalności;
  • wyższe ryzyko = wyższy zwrot inwestycji;
  • dążenie do szybkiego wzrostu;
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w podejmowanych działaniach;

Wprowadzona w lipcu 2021 roku prosta spółka akcyjna może okazać się dobrym rozwiązaniem dla startupów z powodu elastycznych i uproszczonych zasad funkcjonowania na rynku.