Co zawiera dokumentacja płacowa?

Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawców jest prowadzenie i przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem i przebiegiem pracy pracowników. Mówią o tym przepisy Kodeksu Pracy.

Dokumentacja płacowa to źródła prawa i akty decyzyjne, dokumenty pracownicze oraz okresowa dokumentacja pomocnicza i obliczeniowa.

W zakres dokumentacji płacowej wchodzą również m.in.:

  • interpretacje urzędowe przepisów
  • przepisy normujące problematykę wynagradzania,
  • orzecznictwo sądowe w sprawach płacowych,
  • uchwały, zarządzenia, postanowienia organów przedsiębiorstwa w sprawach polityki płac, planów zatrudnienia i płac oraz w innych sprawach płacowych – grupowych i indywidualnych,
  • sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia i płac,
  • analizy płac, raporty, ekspertyzy, wnioski,
  • korespondencja płacowa
  • aneksy do umów o pracę dotyczące wynagrodzeń
  • decyzje o przyznaniu premii lub nagród

Warto zaznaczyć, że na podstawie dokumentacji płacowej przygotowywana jest lista płac.

Zarówno akta osobowe, jak i płacowe muszą być przechowywane przez 50 lat.