Co to jest pełna księgowość?

Pełna księgowość stanowi rejestr wszystkich operacji, jakie przedsiębiorstwo dokonało w danym okresie i stanowi bazę informacji na temat jego działań w kontekście finansowym i podatkowym.

Księgi rachunkowe – bo tak również nazywana jest pełna księgowość, stanowią o wiele bardziej złożony system niż Księga Przychodów i Rozchodów. Ich prowadzenie rozpoczyna się od opracowania polityki rachunkowości oraz utworzenia kont – syntetycznych i analitycznych. W dalszej kolejności prowadzi się rejestr, gdzie zapisywany jest każdy przychód i koszt jaki firma uzyskała i poniosła w danym okresie. Celem prowadzenia ewidencji jest ustalenie należności podatkowych Bezwzględnym obowiązkiem, z jakim wiąże się pełna księgowość jest także konieczność sporządzania sprawozdania finansowego.

Pełna księgowość pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji na temat prowadzonej działalności i pozwala na ich dogłębną analizę, co z kolei przekłada się na możliwość bardziej świadomego i rozsądnego zarządzania jednostką gospodarczą.