Cash pooling – na czym polega?

Cash pooling jest to usługa finansowa, która nie jest jeszcze w Polsce popularna. Polega ona na wzajemnym bilansowaniu sald rachunków spółek, które należą do tej samej grupy kapitałowej. Jest to nic innego jak umowa, która mówi o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową czy konsolidacji rachunków bankowych. 

Rozwiązanie to cieszy się popularnością w momencie, kiedy przedsiębiorcy nie chcą brać kredytu. Wtedy cash pooling działa na zasadzie wykorzystywania różnic na zapotrzebowanie kapitału zewnętrznego między innymi działalnościami. Przedsiębiorstwa objęte cash poolingiem gromadzą środki na jednym, wspólnym koncie i następnie są one przesyłane do poszczególnych podmiotów. W takim systemie, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania podatku od czynności cywilno-prawnych.

Można wyróżnić trzy rodzaje cash poolingu:

  • National cash pooling, który polega na wirtualnym przesyłaniu środków. Przy czym przesyłany nie jest pieniądz, ale naliczane są odsetki w oparciu na bilansie wszystkich podmiotów.
  • Zero-balancing cash pooling, rzeczywisty transfer funduszy, który przeprowadzany poprzez przesłanie środków na wspólne konto, a następnego dnia na rachunki uczestników.
  • Near-zero-balancing cash pooling, fundusze trafiają do uczestników na koniec dnia obrachunkowego.

*strona główna*