Biała Lista Podatników

Z dniem 1 września 2019 roku do użytku została oddana tzw. Biała Lista Podatników VAT, która jest wykazem informacji o przedsiębiorcach, którzy posiadają status podatników VAT. W obrocie gospodarczym jej celem jest weryfikowanie wiarygodności kontrahentów. Ma to znaczenie w sytuacji rozliczania podatku, gdzie prawo podatkowe uzależnia jego rozliczenie od konkretnego kontekstu.

W Białej Liście Podatników znajdą się informacje takie, jak:
– nazwa firm, bądź imię i nazwisko,
– numer NIP danego podmiotu,
– numer REGON podmiotu (jeśli był nadany),
– numer KRS (jeśli był nadany),
– adres siedziby,
– adres stałego prowadzenia działalności,
– dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu + ich numery identyfikacji podatkowej,
– dane osobowe prokurentów + ich numery identyfikacji podatkowej,
– dane osobowe wspólników + ich numery identyfikacji podatkowej ,
– numery rachunków rozliczeniowych.

Jeśli w temacie Białej Listy Podatników pojawią się pytania, bądź ewentualne wątpliwości, zachęcamy do kontaktu! Za wszelką cenę postaramy się udzielić odpowiedzi, która spełni Państwa oczekiwania.