Dostęp skarbówki do konta przedsiębiorcy

Stopniowo rozszerzane są uprawnienia fiskusa w zakresie dostępu do rachunków bankowych obywateli, w tym przedsiębiorców. Aktualnie organy podatkowe mają prawo żądania od banków udzielenia informacji na temat rachunku osoby, która posiada status podejrzanego. Już za tydzień zmieni się jednak zapis w ustawie o podatku dochodowym, a urząd skarbowy zyska więcej praw.
Już od 1 lipca 2022 roku bank będzie miał obowiązek przekazania informacji dotyczącej każdej osoby, nie tylko podejrzanej. Z żądaniem będzie mógł wystąpić szerszy zakres podmiotów: Szef KAS, naczelnik urzędu celno – skarbowego, a także naczelnik urzędu skarbowego.

Szef KAS zapewnia, że do wydania prośby o udzielenie informacji konieczna będzie ważna przyczyna i powiązanie z prowadzonym postępowaniem. Rzecznik praw obywatelskich wskazuje jednak brak uzasadnienia w kwestii słuszności proponowanych zmian, a przedsiębiorcy nie kryją oburzenia.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych,  czym jest? Kto podlega rejestracji w CRPA?

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych utworzono w celu usystematyzowania o ujednolicenia procedur związanych z wyrobami akcyzowymi. CRPA to ogólnopolska baza podmiotów podlegających opłacaniu podatku akcyzowego (m.in. energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe).

Informacje na temat regulacji podatku akcyzowego znajdizemy w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 roku oraz rozporządzeniu Ministra Finansów.

Rejestracji do CRPA podlegają osoby chcące przystąpić do pierwszej rejestracji jako podatnik akcyzowy, jak i te, które już jej dokonały. Spowodowane jest to tym, że CRPA zastąpił wcześniejsze rejestry akcyzowe.

Zgłoszenia można dokonać przez Internet.

Rejestracji w CRPA podlegają m.in.:

→ wykonujący czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą,

→ wykonujący  czynności przy wykorzystaniu wyrobów akcyzowych,

→ dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego,

→ wykorzystujący wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

 


Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Kto musi wprowadzić w firmie terminal płatniczy?

Poznaj ofertę biura w zakresie rejestracji spółki

Nasze biuro rachunkowe oferuje pomoc tym, którzy chcą bezpiecznie rozpocząć prowadzenie własnej firmy. Nie zajmujemy się wyłącznie sprawami księgowymi podmiotów. Oferujemy również przeprowadzenie procedury rejestracji spółki, dopełnienie wszelkich formalności w imieniu klienta.

Usługa “szybka rejestracja spółki” to solidne wsparcie dla osób, które nie chcą samodzielnie przeprowadzać procedury rejestracji firmy.

Obecnie spółki można zakładać wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne systemy do rejestracji spółki:

 • S24 – szybka rejestracja, ale konieczność skorzystania z gotowego wzorca umowy
 • PRS – rejestracja umożliwiająca opracowanie umowy w formie aktu notarialnego

Rejestracja spółki online – dlaczego warto?

 • ograniczenie kosztów do minimum
 • szybka rejestracja firmy
 • możliwość dopełnienia formalności bez wychodzenia z domu
 • oszczędność czasu
 • bezpieczeństwo informacji
 • automatyczna procedura założenia firmy

 

Istotnie należy zaznaczyć, że rejestracja spółki online obliguje do posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – narzędzi pozwalających potwierdzić tożsamość na dokumentach elektronicznych.

spolka-zoo-zalety

Poznaj ofertę biura w zakresie rejestracji spółki:

 • Doradztwo (wybór formy prawnej, wybór PKD, wysokość kapitału itp.)
 • Sporządzenie umowy spółki z o.o. lub założenie konta w systemie do rejestracji online i przygotowanie umowy na bazie wzorca
 • Rejestracja spółki w KRS
 • Rejestracja spółki w US
 • Rejestracja do ZUS
 • Rejestracja w GUS

Zainteresowanych ofertą zapraszamy do kontaktu.