Co powinieneś wiedzieć o biurze rachunkowym?

Współpraca z biurem rachunkowym z większości przypadków okazuje się być korzystnym rozwiązaniem pozwalającym na bezpieczne zarządzanie działalnością. Istotnie należy zaznaczyć, że analizując oferty biur warto sprawdzić informacje „w sieci” o biurze rachunkowym. Co warto wiedzieć? Na co trzeba zwrócić uwagę?

 1. Co wchodzi w zakres podstawowych usług – najczęściej są to:– prowadzenie ksiąg rachunkowych;
  – prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
  – prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów;
  – ewidencja VAT i obsługa JPK;
  – tworzenie deklaracji podatkowych różnego rodzaju i sprawozdań finansowych;
  – kompleksowa obsługa pracowników;
  – rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 1. Jakie korzyści płyną ze współpracy – możemy do nich zaliczyć m.in.:
  – dostęp do danych online
  – automatyczne procedury księgowania
  – korzystny sposób rozliczania się (cena uzależniona od ilości dokumentów)
  – przygotowane raporty, analizy, sprawozdania
  – reprezentacja przed organami podatkowymi
 1. Zaufanie – czy inni przedsiębiorcy im ufają?
  – warto sprawdzić opinie na wizytówkach, portalach, Facebooku

 

Współpraca z biurem rachunkowym (odpowiednio wybranym) może sprawić, że przedsiębiorca nie musi myśleć o sprawach księgowo-podatkowych, a także kadrowo-płacowych.

Jakie są formy prowadzenia działalności gospodarczej?

Wielu przyszłych przedsiębiorców staje przed wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej. To bardzo istotna decyzja, która wpływa na dalsze funkcjonowanie podmiotu na rynku, a także sukces przedsiębiorcy. Jakie wyróżniamy formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

Wybierając formę prowadzenia działalności należy dokonać analizy takich czynników jak:

 • czy planujesz prowadzić dużą firmę
 • czy planujesz zatrudniać pracowników
 • czy planujesz nawiązywać współpracę z kontrahentami zagranicznymi
 • czy planujesz pozyskiwać dodatkowy kapitał dla firmy
 • w jakiej branży planujesz prowadzić biznes
 • czy chcesz mieć całkowitą kontrolę nad podmiotem
 • w jaki sposób chcesz ponosić odpowiedzialność za zobowiązania

Jakie wyróżniamy formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

 • jednoosobowa działalność gospodarcza
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna,
 • spółdzielnie.

Kto musi wprowadzić w firmie terminal płatniczy?

Zgodnie z planowanymi rozwiązaniami w zakresie Nowego Polskiego Ładu niektórzy przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia w swojej firmie terminalu płatniczego. Na jakiej podstawie? Kto będzie zobligowany od nowego roku wdrożyć terminal płatniczy?

Zgodnie z „Art. 19a. 1. :

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355 i 1598)”.

Przedsiębiorcy będą musieli umożliwić przedsiębiorcom płatność za pomocą terminalu płatniczego.

Dla osób, które korzystać będą z przyjmowania płatności w formie bezgotówkowej przewidziano ulgi w podatku dochodowym.

Odliczeniu podlegać będą np.:

-wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego;
-odpisy amortyzacyjne;
-opłata z tytuły najmu terminala;
-opłata systemowa;