Czym jest startup?

Startupem nazywamy nowo utworzone przedsiębiorstwo lub tymczasową organizację poszukującą odpowiadającego jej modelu biznesowego zapewniającego szybki i bezpieczny rozwój.

Najczęściej w formie startupów prowadzone są podmioty prowadzące działalność w zakresie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej.

Charakterystyczne cechy startupów:

  • innowacyjność;
  • skalowalność;
  • krótka historia działalności;
  • wyższe ryzyko = wyższy zwrot inwestycji;
  • dążenie do szybkiego wzrostu;
  • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w podejmowanych działaniach;

Wprowadzona w lipcu 2021 roku prosta spółka akcyjna może okazać się dobrym rozwiązaniem dla startupów z powodu elastycznych i uproszczonych zasad funkcjonowania na rynku.

Spółka z o.o. – czego najczęściej obawiają się przedsiębiorcy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością budzi wiele wątpliwości wśród osób, które chcą tanim kosztem prowadzić biznes. Często wydaje się, że obowiązek prowadzenia pełnej księgowości sprawi, że prowadzenie firmy w postaci sp. z o.o. będzie kosztowym rozwiązaniem. Czy zawsze tak jest? Jakich odpowiedzi na pytania najczęściej szukają przedsiębiorcy?

1. Kto ponosi odpowiedzialność?
Spółka odpowiada swoim majątkiem za powstałe zobowiązania. Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności.
W wyjątkowej sytuacji odpowiedzialność rozciąga się na członków zarządu.

2. Czy prowadzenie księgowości samodzielnie jest dobrym rozwiązaniem w spółce z o.o.?
Istnieje możliwość samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej. Warto jednak zaznaczyć, że konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych obliguje się szczegółowej oraz dokładnej ewidencji każdej złotówki przepływającej przez firmę oraz aktualizowania wiedzy na temat nowelizacji przepisów prawnych. Z tego powodu przedsiębiorcy często decydują się na pomoc biura rachunkowego.

Warto zaznaczyć, że pełna księgowość online może być prowadzona z użyciem nowoczesnych rozwiązań optymalizujących koszty oraz czas księgowania.

3. Kiedy spółka jest zarejestrowana?
Spółka rejestrowana jest w KRS na podstawie umowy spółki.

4. Czy prowadząc spółkę z o.o. trzeba korzystać z pomocy księgowej i prawnej?
Decydując się na obsługę księgową i prawną mamy pewność, że prowadzimy podmiot bezpiecznie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Czy można kupić spółkę?
Tak, istnieje możliwość zakupu spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal jest najczęściej wybieranym podmiotem stanowiącym podstawę prowadzonej działalności.

Kto od lipca 2021 musi mieć kasę fiskalną online?

Od lipca 2021 obowiązuje nowy, poszerzony katalog podmiotów zobowiązanych do korzystania z kasy fiskalnej online. Są one wprowadzane stopniowo, jednak docelowo do 2023 roku mają całkowicie zastąpić kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. I tak na przykład od 1 stycznia do wymiany kasy zobowiązane zostały przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej i te zajmujące się sprzedażą węgla, brykietów innych paliw stałych wytwarzanych z węgla. Od 1 lipca kasy online muszą stosować podmioty świadczące usługi:

– budowlane,
– fryzjerskie,
– kosmetyczne i kosmetologiczne,
– prawne,
– w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i dentystów,
– związane z poprawą kondycji fizycznej.

Podatnicy dokonujący wymiany kasy mogą ubiegać się o otrzymanie ulgi podatkowej. Przysługuje ona tym podmiotom, które zostały zobowiązane do zakupu kasy online i firmom nieobjętym obowiązkiem, które do tej pory nie używały kas, a teraz zdecydowały że będą prowadziły ewidencję na kasie online. Obecnie istnieje możliwość otrzymania do 90% zwrotu ceny netto (jednak nie więcej niż 700 zł).