Raport kasowy

Raport kasowy to zbiór informacji na temat stanu gotówki znajdującego się w kasie. Zawiera uporządkowane, ponumerowane faktury oraz rachunki dokumentujące płatność. W jaki sposób go odpowiednio sporządzić?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie wszystkie firmy zobowiązane są do sporządzenia raportu kasowego. Ten obowiązek spoczywa na przedsiębiorcach samodzielnie regulujących zobowiązania gotówką oraz tych, którzy przyjmują wpłaty od swoich klientów.

Sporządzenie raportu kasowego powinno odbyć się co najmniej raz w miesiącu.

Raport kasowy powinien zawierać:

  • dane firmy
  • numer raportu
  • określenie czasu, którego dotyczy raport
  • numer konta przeciwstawnego,
  • informacje o obrotach kasy (poprzednim i obecnym),
  • informację o KP i KW,
  • dokumenty potwierdzające przepływ środków finansowych,
  • podpis osoby sporządzającej raport.

Raport powinien zostać zatwierdzony przez kierownika jednostki.

Kontrole podatkowe w trakcie pandemii

Koronawirus znacząco zmienił prowadzenie oraz kontrolę firm funkcjonujących na rynku. Gospodarka musiała zostać znacząco dostosowana do panujących przepisów. Niestety wielu przedsiębiorców zobowiązanych było do zawieszenia lub zamknięcia prowadzonej działalności. Wielu przedsiębiorców musiało kombinować, aby „przetrwać”. Czy wszystkie stosowane przez nich rozwiązania były zgodne z prawem?

Z powodu trwającej pandemii w 2020 roku liczba przeprowadzanych kontroli podatkowych znacznie zmalała. Warto podkreślić, że w skali całego kraju zanotowano spadek liczby przeprowadzonych kontroli skarbowych o 25% w stosunku do roku poprzedniego.

W roku trwającej pandemii pracownicy Izb Skarbowych koncentrowali się na kontrolach oraz analizie informacji zamieszczanych z JPK. Wielu urzędników poświęca również uwagę procedurom rozpatrywania wniosków ubiegających się przedsiębiorców o ulgi w spłacie zobowiązań.

Istotnie należy podkreślić, że po zakończeniu się pandemii wiele przedsiębiorstw zostanie poddanych szczegółowej kontroli podatkowej.

Najtańsza księgowość na rynku

Wielu przedsiębiorców zastanawia się co zrobić, aby zmniejszyć koszty prowadzonej działalności. Samodzielne prowadzenie księgowości często wiążę się z brakiem czasu na rozwój oraz wyprowadzaniem zaległości księgowych i podatkowych. Jak tego uniknąć? Pomocna okazać się może najtańsza księgowość na rynku, czyli zautomatyzowane procedury księgowania umożliwiające prowadzenie księgowości w korzystnych cenach.

Najtańsza księgowość na rynku opiera się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii do optymalizacji kosztów.

Klienci mają wgląd do prowadzonej księgowości poprzez:
– panel klienta
– program do faktur

Korzystanie z usług biura rachunkowego oferującego pełną księgowość online pozwala bezpiecznie oraz tanio wywiązywać się z obowiązków księgowych i podatkowych.

Najtańsza księgowość – postaw na księgowanie online – brak obowiązków biegania po urzędach oraz instytucjach.